Актуелно

Министарство заштите животне средине припремило је нацрт уредбе о проглашењу те мочваре где се мресте рибе, где обитава око 160 врста птица, где су свој дом нашле дивље свиње, јазавци, зечеви, шакали, гмизавци, водоземци... пределом изузетних одлика

Форланд леве обале Дунава место је где се мресте рибе, где обитава око 160 врста птица, међу којима су угрожени орао белорепан, црна рода, патка њорка, где су свој дом нашле дивље свиње, јазавци, зечеви, шакали, гмизавци, водоземци... Ово је и простор који прима велике воде због чега је природна брана и штити Београд од поплаве. Значај ове локације већ одавно знају сви љубитељи природе, али и надлежне институције. Због тога је Министарство заштите животне средине припремило Нацрт уредбе о проглашењу „Форланда леве обале Дунава код Београдаˮ пределом изузетних одлика. Овај предлог је сада, како кажу у министарству, дат на даљу процедуру јавног увида, јавне расправе и прибављања мишљења надлежних министарстава, која ће након тога бити упућена Влади Републике Србије на усвајање.

– У складу са законским прописима, Завод за заштиту природе Србије израдио је Студију заштите „Форланд леве обале Дунава код Београдаˮ као стручну основу за израду предлога акта за проглашење заштићеног природног добра. На левој обали Дунава налазе се две простране плавне зоне Црвенка (Бељарица) и Кожара испресецане рукавцима (дунавцима) и бројним барама и мртвајама, које у оквиру предложеног подручја за заштиту обухватају површину од 1.858 хектара. Подручје је углавном прекривено шумском вегетацијом. Важно је истаћи да се ови простори налазе у оквиру међународно значајног подручја за птице (IBA – Important Bird Area), а представља и еколошки значајно подручје „Ушће Саве у Дунавˮ у оквиру еколошке мреже Републике Србије – кажу у Министарству за заштиту животне средине.

Град Београд, односно Секретаријат за заштиту животне средине покренуо је иницијативу за заштиту тог подручја још 2011. године и упутио га за Заводу за заштиту природе Србије, а они Министарству за заштиту животне средине. Али, имајући у виду да наведено подручје има и међународни значај, Министарство заштите животне средине је у поступку прибављања сагласности на акт о проглашењу ПИО „Форланд лева обала Дунава” вратило граду и Заводу за заштиту природе Студију заштите „Форланд леве обале Дунава код Београдаˮ на поновно преиспитивање и дораду. То је урађено уз напомену да ово подручје заслужује национални значај и да се у Студији промени категорија заштите из треће у прву категорију, односно да се на подручју Предела изузетних одлика утврде режими заштите првог, другог и трећег степена.

Нову, кориговану Студију заштите „Форланд леве обале Дунава код Београдаˮ Завод за заштиту природе Србије доставио је министарству на даљу реализацију, а они припремили Нацрт уредбе о проглашењу предела „Форланд леве обале Дунава код Београдаˮ. Сада се чека да се испоштује потребна процедура и да напокон овај део престонице добије своје место у еколошкој мапи града.

Место где је требало да никне теретна лука Бељарица je још пре десетак година, због својстава и природних богатстава, требало да буде заштићено добро. Упркос томе, постојали су и реални планови да управо ту, узводно од Пупиновог моста, у делу Форланда леве обале Дунава, никне теретна лука чији би капацитет претовара био од три до пет милиона тона различитих врста терета. Од те идеје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је одустало због претходне студије оправданости и, веровали или не, на основу петиција еколошких друштава.

Извор: Политика